Reklamacje

Dodatkowe informacje
 

Kto może złożyć reklamację? Każdy

Jakie prawa reklamacyjne mi przysługują? Możesz skorzystać z:

  • gwarancji, lub
  • rękojmi 

Dla kupujących niebędących konsumentami, sprzedawane przez nas przedmioty objęte są całkowitym wyłączeniem z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym.W przypadku gwarancji decyzję o naprawie, wymianie lub zwrocie środków podejmie gwarant. Odnośnie rękojmi, jako sprzedający, możemy w pierwszej kolejności naprawić lub wymienić towar, jeśli uznamy reklamację. Możesz odstąpić od umowy, o ile wada jest istotna.

Ile masz czasu na złożenie reklamacji? 2 lata jeżeli skorzystasz z rękojmi. Jeżeli produkt jest objęty gwarancją, sprawdź na stronie oferty w części Gwarancja okres jej obowiązywania.

W jaki sposób mogę złożyć reklamację? Możesz skontaktować się się z nami:

  • telefonicznie pod numerem: +48 605 699 647 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00), lub
  • pisząc na adres e-mail: reklamacje-sklep@serceoliwy.pl lub sklep@serceoliwy.pl
  • korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w treści Oferty, lub
  • w formie pisemnej kierując reklamację na adres: 
     

SerceOliwy.pl 

Target Company Sp. z o.o.

ul. Kurpińskiego 47

05-270 Marki

 

Co musi zawierać reklamacja? Reklamacja powinna zawierać: 

Twoje imię i nazwisko oraz adres
numer oferty na Allegro
numer zamówienia SO
przedmiot reklamacji
Twoje oczekiwania: wymiana towaru na nowy, naprawa, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy (zwrot pieniędzy)
W jakim terminie otrzymam decyzję? 14 dni od daty otrzymania reklamacji, jeżeli skorzystasz z rękojmi. W przypadku gwarancji termin ten określa gwarant.

W jaki sposób otrzymam informację o decyzji? Pisemnie na adres e-mail.

 

Ważne informacje:

Odsyłając do nas reklamowany produkt zadbaj o jego bezpieczne zapakowanie, tak aby dotarł do nas nieuszkodzony.

  

Reklamacje

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: dokładny opis wady, termin ujawnienia wady, imię i nazwisko Klienta, adres zwrotny, numer telefonu, adres mailowy. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu towaru. Reklamowany towar powinien być czysty. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy o wydrukowanie i wypełnienie poniższego formularza:

2. Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem prosimy odesłać na adres: sklep@serceoliwy.com

3. Sklep w terminie 30 dni powiadomi klienta o decyzji w sprawie sposobu realizacji reklamacji.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji produkt uszkodzony zostanie naprawiony. Jeśli naprawa nie będzie technicznie możliwa produkt zostanie wymieniony na nowy i odesłany.

Jeżeli naprawa/ wymiana towaru będzie technicznie niemożliwa, Sklep Internetowy zwróci Klientowi równowartość wpłaconej kwoty. W tej sytuacji Klient może także dokonać wyboru pomiędzy zwrotem wpłaconej kwoty, a otrzymaniem innego produktu w zamian za reklamowany.

Formularz kontaktowy
  •