Deloca

Deloca

Na obszarze o powierzchni 10 000 metrów kwadratowych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Yazd firma Mahsan Salamat Arshin Private Co. rozpoczęła swoją działalność w dziedzinie „Produkcji, rozwoju i ulepszania żywności” w 2017 r. Poprzez badania naukowe i ocenę rynku różnych rodzajów produktów
spożywczych na poziomie krajowym i międzynarodowym korporacja zdecydowała się pracować nad produkcją i ulepszaniem „produktów sezamowych”, jako jednego z rodzimych gałęzi przemysłu prowincji Yazd. W ten sposób firma miała również na celu usunięcie braków w tej branży.